Editorial Board


TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY EXECUTIVE BOARD
President: Mustafa Kemal Erol
President Elect: Vedat Aytekin
Vice President: Muzaffer Değertekin
Secretary General: Cevat Kırma
Secretary: Sami Özgül
Treasurer: Ertuğrul Okuyan
Members: Bülent Görenek
Bülent Mutlu
Asiye Ayça Boyacı
ARRHYTHMIA EXECUTIVE BOARD
President: İlyas Atar
Members: Sabri Demircan
Serdar Türkmen
Taylan Akgün