Bilimsel Program

Yayınlanan bilimsel programa sadık kalınmaya çalışılacaktır. 18-20 Aralık 2020 tarihleri yaklaştığında revize bilimsel program yayınlanacaktır.