Bilimsel Program

Josephson Salonu Wenckebach Salonu Wellens Salonu
13:45-14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Mustafa Kemal Erol, İlyas Atar
       
14:00-15:00 TARTIŞMALI OTURUM - 1        
AVNRT ABLASYONU
Moderatör: Bülent Özin
Panelistler: Ata Kırılmaz, Alpay Çeliker, Alper Kepez
       
14:00-14:15 Nasıl yapalım?
Ahmet Akyol
       
14:15-14:25 Olgu Sunumu
Gökay Nar
       
14:25-14:50 Tartışma        
14:50-15:00 Ara
15:00-16:00 TARTIŞMALI OTURUM - 2        
WPW ABLASYONU
Moderatör: Kamil Adalet
Panelistler: Umuttan Doğan, Durmuş Yıldıray Şahin
       
15:00-15:15 Kime, Nasıl?
Umuttan Doğan
       
15:15-15:25 Olgu sunumu
Kerem Can Yılmaz
       
15:25-15:50 Tartışma        
15:50-16:00 Ara
16:00-17:00 TARTIŞMALI OTURUM - 3        
PACEMAKER/ICD /CRT YENİ YÖNTEMLER
Moderatör: Ömer Akyürek
Panelistler: Erol Tülümen, Tuğrul İnanç, Umut Çelikyurt, Ali Elitok
       
16:00-16:15 İmplantasyonla ilgili ipuçları
Evrim Şimşek
       
16:15-16:25 Olgu sunumu
Evrim Şimşek
       
16:25-17:00 Tartışma        

Josephson Salonu Wenckebach Salonu Wellens Salonu
11:00-12:00 TARTIŞMALI OTURUM - 4 11:00-12:00 NASIL YAPALIM?- 1 11:00-12:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
ATRİYAL TAŞİKARDİ/ATRİYAL FLATTER ABLASYONU
Moderatör: Ali Oto
Panelistler: Ahmet Taha Alper, Basri Amasyalı, Farid Aliyev
TEKNOLOJİ – GELECEK – BİZ KARDİYOLOGLAR
Oturum Başkanları: Armağan Altun, Murat Sucu
  Oturum Başkanları: Mehmet Cansel, Ahmet Soylu
11:00-11:15 Nasıl?
Selçuk Kanat
11:00-11:10 Gelecekte kalp pilleri ve ICD'ler nasıl olacak? Olacak mı?
Hakkı Kaya
OS-01 Ventriküler taşikardi odağının belirlenmesinde yardımcı bir yol; Koroner sinüs içi ‘’Çift Tel’’ tekniği
Hasan Candaş Kafalı
11:15-11:25 Olgu sunumu
Veysel Kutay Vurgun
11:10-11:20 Bir kardiyolog olarak profesyonel kullanımımda sosyal medya: Hangi platform? Ne Amaçla?
Göksel Çinier
OS-02 Epikardiyal prematür ventriküler atınların, kısa süreli ve yüksek enerjili RF ablasyon ile endokardial bölgeden başarılı ablasyonu
Ahmet Tütüncü
11:25-11:50 Tartışma 11:20-11:30 Aritmi tanı tedavisinde mobil cihazlar ve aplikasyonların yeri
Mert İlker Hayıroğlu
OS-03 Postoperatif AVR’li, noniskemik dilate kardiyomyopatili olguda eşzamanlı epikardiyal ve Bundle Branch Reentrant VT ablasyonu
Selçuk Kanat
    11:30-11:40 Kardiyoloji/Aritmi alanında yapay zekanın yeri? Gelecek?
Mehmet Emin Korkmaz
OS-04 Nadir bir torsades de pointes vakası; Eş zamanlı çoklu nedenler
Fatih Kartaler
    11:40-11:50 Tartışma OS-05 Başarılı sol ventrikül summit kaynaklı VEV ablasyonu yapılan iki olgu
Cihan İlyas Sevgican
        OS-06 Ventriküler taşikardi nedeniyle re-do işleme alınan hastada aynı seansta yapılan persistan atriyal fibrilasyon ablasyonu
Osman Can Yontar
        OS-07 Monomorfik VT’nin ardındaki tanıdık ama beklenmedik düşman
Senem Özgür
        OS-08 Sağ pulmoner kuspis kaynaklı PVC’nin ters U manevrasıyla RF ablasyonu
Ramtin Ali
        OS-09 Sol ventrikül summit kaynaklı ventriküler ekstrasistolün sıralı ablasyon yöntemiyle eliminasyonu
Osman Can Yontar
11:50-12:00 Ara
12:00-12:50 UYDU SEMPOZYUMU 1 - J&J      
Carto V7 Prime ile Olgu Sunumları
Konuşmacılar: Kudret Aytemir, Hikmet Yorgun
     
12:50-13:00 Ara
13:00-14:00 TARTIŞMALI OTURUM - 5 13:00-14:00 NASIL YAPALIM?- 2 13:00-14:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
PAROKSİSMAL AF ABLASYONU
Moderatör: Sedat Köse
Panelistler
: Hasan Kutsi Kabul, Mehmet Kanadaşı
KALP PİLİ/ICD/CRT HASTASINDA POLİKLİNİKTE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Başkanları: Remzi Karaoğuz, İzzet Tandoğan
  Oturum Başkanları: Alpay Arıbaş, Serdar Türkmen
13:00-13:15 Kime, Nasıl?
Fethi Kılıçaslan
13:00-13:10 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Kalp Pili/ICD Cihaz Programlaması
Nusret Açıkgöz
OS-11 Lokal anestezik uygulaması sonrası ventriküler fibrilasyonla prezente olan Brugada sendromuna eşlik eden uzun Qt sendromu
Sıddık Erdoğan
13:15-13:25 Olgu sunumu
Kıvanç Yalın
13:10-13:20 Kalıcı kalp pili/ICD/CRT hastasında MRI, FTR, radyoterapi
Orçun Çiftçi
OS-12 Kardiyonöroablasyon ile sinoatriyal çıkış bloğu ve atriyoventriküler bloğun eşzamanlı tedavisi
Osman Can Yontar
13:25-13:50 Tartışma 13:20-13:30 ICD şoku ile gelen hasta
Mustafa Karaca
OS-13 Periferik arter hastalığı tanısı ile silostazol başlanan hastalarda silostazolun kalp ritmi üzerine etkisinin araştırılması
Muhammed Bahadır Omar
    13:30-13:40 Kalp Pili/ICD hastasında sürücü belgesi, askerlik
Mustafa Yıldız
OS-14 Yaşlı bir hastada tekrarlayan epileptik nöbetlerin beklenmeyen bir nedeni: Yüksek grade atriyo-ventriküler blok
Tufan Çınar
    13:40-13:50 Tartışma OS-15 Konjenital AV blok olgularında diyastolik mitral regürjitasyonun önemi ve klinik yaklaşım
Emre Melik Faideci
        OS-16 Bradikardi Brugada Sendromu’nun ilk bulgusu olabilir
Senem Özgür
        OS-17 Çift mekanik AV kapak replasmanı yapılmış opere GUCH olgusunda intra-atriyal reentran taşikardinin HD-grid kateteri ile haritalanması ve başarılı radyofrekans ablasyonu
Hasan Candaş Kafalı
        OS-18 Erken repolarizasyon; Brugada’nın aynası
Sinan İşcen
        OS-19 Mahaim taşikaridisi olgusunun ventriküler taraftan başarılı ablasyonu
Emir Derviş
13:50-14:00 Ara
14:00-14:50 UYDU SEMPOZYUMU 2 - BAYER      
Sağladığınız Koruma İle Ekstra AN’lar: AF Hastalarınız İçin Çok Yönlü Koruma
Konuşmacılar: Fethi Kılıçaslan, Oğuz Yavuzgil
     
14:50-15:00 Ara
15:00-16:00 TARTIŞMALI OTURUM - 6 15:00-16:00 NASIL YAPALIM?-3 15:00-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
CRT İMPLANTASYONU
Moderatör: Ahmet Vural
Panelistler: Tunay Şentürk, Yalçın Velibey, Mustafa Çetin
ARİTMİ TEDAVİ KARARLARINDA İPUÇLARI
Oturum Başkanları: Ahmet Duran Demir, Bülent Behlül Altunkeser
  Oturum Başkanları: Orhan Maden, Mustafa Yavuzkır
15:00-15:15 İmplantasyonla ilgili ipuçları
Enis Oğuz
15:00-15:10 Hangi hastayı, ne zaman ablasyona yönlendirmeliyim? SVT / AF
Fatih Mehmet Uçar
OS-21 Late ‘’spontaneous twiddler’s syndrome’’ presenting as electrical storm due to inappropriate doublecounting
Serdar Bozyel
15:15-15:25 Olgu sunumu
Erkan Baysal
15:10-15:20 Hangi hastayı, ne zaman ablasyona yönlendirmeliyim? VES / VT
Tolga Çimen
OS-22 Transvenöz lead ekstraksiyonu sırasında meydana gelen lead embolizasyonun perkütan yolla başarılı çıkarılması
Sencer Çamcı
15:25-15:50 Tartışma 15:20-15:30 ESC 2019 SVT kılavuzu: Öne çıkan durumlar, ipuçları?
Bülent Görenek
OS-23 Aort, mitral ve triküspit metal protezi olan hastada koroner sinüs kullanılarak yapılan pacemaker implantasyonu
Mevlüt Serdar Kuyumcu
    15:30-15:40 ESC 2020 AF kılavuzu: Öne çıkan durumlar, ipuçları?
Taner Ulus
OS-24 Öksürük ile tetiklenen AV Tam bloğa ikincil senkop
Ozan Tezen
    15:40-15:50 Tartışma OS-25 Dekstropoze ve persistan sol superior vena cavalı hastada CRT-D implantasyonu
Veysi Can
        OS-26 Çift kapak replasmanı sonrası dirençli sol ventrikül kaynaklı VT tedavisinde tedavi seçenekleri
Cihan İlyas Sevgican
        OS-27 The correlation between six minute walking test distance and noninvasive cardiac output measurements before and after cardiac resynchronization therapy optimization
Mustafa Yenerçağ
        OS-28 Komplet vena kava superior stenozu gelişen bir vakada CRT-D implantasyonu
Ebru Şahin
        OS-29 Kırık ICD leadinin alternatif cihazlarla perkütan yolla çıkarılması
Sencer Çamcı
        OS-30 Superior vena cava oklüzyonu olan hastaya cerrahi yolla endokardiyal CRT-D implantasyonu
Emir Baskovski
15:50-16:00 Ara
16:00-16:50 UYDU SEMPOZYUMU 3 - DAIICHI SANKYO      
Klinik Pratiğimizdeki Olgulara Farklı Bakışlar
Oturum Başkanı: Murat Özdemir
Konuşmacılar: Sinan Aydoğdu, Mehmet Ballı
     
16:50-17:00 Ara
17:00-18:00 TARTIŞMALI OTURUM - 7 17:00-18:00 SEMPOZYUM- 1 17:00-18:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
WOMEN IN ELECTROPHYSIOLOGY
İDİYOPATİK VES/VT ABLASYONU
Moderatörler: İnci Aslı Atar, Isabel Deisenhofer
Panelistler: Nihal Akar Bayram, Ayşen Ağaçdiken Ağır
ÖRNEKLERLE EKG PRATİĞİ
Oturum Başkanları: Cengiz Ermiş, Ümit Güray
  Oturum Başkanları: Taylan Akgün, Muhammet Dural
17:00-17:15 Kime, Ne zaman, Nasıl?
Nihal Akar Bayram
17:00-17:10 Dar QRS taşikardi ayırıcı tanısı
Göksel Çağırcı
OS-31 Dabigatran ve Apiksaban’a bağlı iki farklı hastada gelişen lökositoklastik vaskülit olguları
Fatih Kahraman
17:15-17:25 Olgu sunumu
Ayşen Ağaçdiken Ağır
17:10-17:20 Geniş QRS taşikardi ayırıcı tanısı
Zafer Küçüksu
OS-32 Dekstrokardi ve situs inversuslu bir hastada ayna hayali görüntüsü kullanılarak aynı seansta atriyal fibrilasyon ve atriyal flutter ablasyonu
Emre Şener
17:25-17:50 Tartışma 17:20-17:30 Genetik aritmik sendromlar: EKG örnekleri ile tanı ipuçları
Serdar Demir
OS-33 Permanent AF hastasında pulmoner ven, arka duvar, superior vena kava ve sol atriyal apendiks izolasyonuna ek olarak aynı seansta apendiks kapama işlemi
Enes Elvin Gül
    17:30-17:40 Kalp pili EKG’si: Normal ve sorun örnekleri
Deniz Elçik
OS-34 Sol atriyumun posterior duvarına açılan aksesuar pulmoner venler: Tetikleyici anomali
Emir Baskovski
    17:40-18:00 Tartışma OS-35 Antral pulmoner ven izolasyonunu takiben gelişen akut semptomatik pulmoner ven stenozunun medikal tedavisi
Emre Şener
        OS-36 Disosiye pulmoner ven sinyallerin ilginç eşleşme intervali
Emir Baskovski
        OS-37 Atipik bir tipik AVNRT vakası
Mürsel Şahin
        OS-38 Taşıt sürücülüğü belgesi için kardiyak değerlendirmenin önemi
Emre Melik Faideci
        OS-39 Tekrarlayan sağ apendiks kaynaklı atriyal taşikardiye epikardiyal ablasyon
Ahmet Tütüncü
        OS-40 Influenza infection, cardiogenic shock, long QT syndrome and mitral valve prolapse: Good luck
Gkiozde Moumin

Josephson Salonu Wenckebach Salonu Wellens Salonu
10:00-11:00 TARTIŞMALI OTURUM - 8 10:00-11:00 NASIL YAPALIM?-4 10:00-11:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER 5
İSKEMİK VT ABLASYONU
Moderatör: İlyas Atar
Panelistler: Özcan Özeke, Serkan Saygı
REFLEKS SENKOP TANI VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Murat Özdemir, Erdem Diker, Ahmet Kaya Bilge
  Oturum Başkanları: Sabri Demircan, Serdar Türkmen
10:00-10:15 Kime, Ne zaman, Nasıl?
Timuçin Altın
10:00-10:10 Tanım, tanıda Tilt testi, elektrofizyolojik çalışma ve ILR
Kamil Gülşen
OS-41 Koroner ven çıkışı ve karbon dioksit kullanarak epikardiyal VT ablasyonu: İlk deneyimler
Enes Elvin Gül
10:15-10:25 Olgu sunumu
Mustafa Yılmaz
10:10-10:20 Tedavide ilaçların yeri
Burak Altun
OS-42 Taşikardiyomiyopatiye neden olan sağ atriyal appendiks kaynaklı atriyal taşikardinin başarılı ablasyonu
Osman Can Yontar
10:25-10:50 Tartışma 10:20-10:30 Tedavide kalp pilinin yeri
Ömer Alyan
OS-43 Tedaviden tanıya: Eozinofilik miyozitin kardiyak tutulumunun ventriküler ekstrasistol ile yakalanması
Mehmet Özgeyik
    10:30-10:40 Fonksiyonel AV blok ve refleks senkopta ablasyon: Kime? Ne zaman?
Tolga Aksu
OS-44 Atrial fibrilasyonda intermitant aksesuar yola bağlı malign aritmi olgusu
Ahmet Tütüncü
    10:40-10:50 Tartışma OS-45 Sol ventrikül inferoseptal bölge kaynaklı erken vurunun sağ atriyumdan ablasyonu
Meryem Kara
        OS-46 Misinterpretation of dual atrioventricular nodal non-reentrant tachycardia as ventricular tachycardia and implantation of ICD followed by inappropriate shocks
Naci Babat
        OS-47 A case of ventricular tachycardia associated with high-dose propafenone in a patient who had cryoballoon ablation due to paroxysmal atrial fibrillation
Şükrü Arslan
        OS-49 Mahaim taşikardisinin sağ fasikül mid bölgeden başarılı ablasyonu
Deniz Elcik
        OS-50 Catheter ablation of a right-sided posterior and a mahaim accessory pathway in a patient with ebstein anomaly
Yusuf Türkmen
10:50-11:00 Ara
11:00-11:50 UYDU SEMPOZYUMU 4 - MEDTRONIC      
EARLY-AF çalışması: Atriyal Fibrilasyon Tedavisine başlarken Kriyobalon Ablasyonu veya Antiaritmik İlaç Tedavisi?
Konuşmacı: Jason G. Andrade
     
11:50-12:00 Ara
12:00-13:00 TARTIŞMALI OTURUM - 9 12:00-13:00 SEMPOZYUM- 2    
PERSİSTANT AF ABLASYONU
Moderatör: Sabri Demircan
Panelistler: Ahmet Kaya Bilge, Emin Evren Özcan
GENETİK ARİTMİK SENDROMLAR: RİSK DEĞERLENDİRME, TEDAVİ
Oturum Başkanları: Namık Kemal Eryol, Uğur Kemal Tezcan
   
12:00-12:15 Kime, Nasıl?
Duhan Fatih Bayrak
12:00-12:10 Uzun QT sendromu / Kısa QT sendromu
Yakup Ergül
   
12:15-12:25 Olgu sunumu
Sabri Demircan
12:10-12:20 Brugada sendromu
Selim Ekinci
   
12:25-12:50 Tartışma 12:20-12:30 Katekolaminerjik polimorfik VT
Tevfik Karagöz
   
    12:30-12:40 J dalga sendromu/Erken repolarizasyon
Abdulkadir Uslu
   
    12:40-12:50 Tartışma    
12:50-13:00 Ara
13:00-13:50 UYDU SEMPOZYUMU 5 - J&J      
Temas Hassasiyeti Kateterlerin Vaka Başarısına Etkisi
Konuşmacılar: Emin Evren Özcan,
Duhan Fatih Bayrak
     
13:50-14:00 Ara
14:00-15:00 TARTIŞMALI OTURUM - 10 14:00-15:00 SEMPOZYUM- 3    
NIDKMP VT ABLASYONU
Moderatör: Serkan Topaloğlu
Panelistler: Sabri Demircan, Başar Candemir
FARKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum Başkanları: Özgür Aslan, Kani Gemici
   
14:00-14:15 Kime, Ne zaman, Nasıl?
Serkan Saygı
14:00-14:10 Kriptojenik inmede kardiyolojik değerlendirme nasıl yapılmalı?
Mustafa Duran
   
14:15-14:25 Olgu sunumu
Başar Candemir
14:10-14:20 Responder veya non-responder CRT hastasında: Sakubitril + Valsartan?
Emir Karaçağlar
   
14:25-14:50 Tartışma 14:20-14:30 Asemptomatik/ Semptomatik VES/NSVT: Yaklaşım
Mürsel Şahin
   
    14:30-14:40 Konjenital kalp hastalığı olan bireylerde ani ölüm risk değerlendirme
Serhat Koca
   
    14:40-14:50 Tartışma    
14:50-15:00 Ara
15:00-15:50 UYDU SEMPOZYUMU 6 - BOSTON SCIENTIFIC      
Ultra-HD Haritalama (Rhythmia- DIRECTSENSE™
Moderatör : Fethi Kılıçaslan
Konuşmacı: Antonio Frontera
     
15:50-16:00 Ara
16:00-17:00 TARTIŞMALI OTURUM - 11 16:00-17:00 NASIL YAPALIM?- 5    
ARVD/RVC VT VE RADYOTERAPİ İLE VT ABLASYONU
Moderatör: Dursun Aras
Panelist: Arif Elvan, Barış Akdemir
ACİL SERVİSTE SIK GÖRÜLEN ARİTMİLERE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Okan Erdoğan, Mesut Demir
   
16:00-16:10 Kime, Ne zaman, Nasıl?
Taylan Akgün
16:00-16:10 Supraventriküler taşikardi
Çağatay Ertan
   
16:10-16:20 Olgu sunumu 1
Fırat Özcan
16:10-16:20 Ventriküler taşikardi
Ömer Gedikli
   
16:20-16:30 Olgu sunumu 2
Dursun Aras
16:20-16:30 Atriyal fibrilasyon
Abdullah Nabi Aslan
   
16:30-16:50 Tartışma 16:30-16:40 Senkop
İbrahim Gül
   
    16:40-16:50 Tartışma    
16:50-17:00 Ara
17:00-18:00 TARTIŞMALI OTURUM - 12      
LEAD EKSTRAKSİYONU
Moderatör: Mehmet Timur Selçuk
Panelistler: Ahmet Çağrı Aykan, Ceyhan Türkkan, Halil Altıparmak
17:00-17:30 Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Sabri Demircan
   
17:00-17:15 Kime, Ne zaman, Nasıl?
Ali Deniz
       
17:15-17:25 Olgu sunumu
Sercan Okutucu
       
17:25-17:50 Tartışma        
17:50-18:00 Ara
18:00-18:15 KAPANIŞ